היי! ברוכים הבאים לפורטפויליו שלי

כרגע האתר כלל לא מעודכן ואינו כולל את כל התוכן במסודר. אעלה העדכן ואמשיך בבניית האתר מתחילת שנת 2019

לבנתיים רוב העבודות שלי נמצאות בכתובת

Http://ShaulMazor.com

Hey! I welcome you to my portfolio.

For now, This website is not updated and deasn’t include all of my content in order.

I’ll upload update and continue the building this website in the beginning 2019.

For now, check out my cintent in

Http://ShaulMazor.com